Personforsikring og begunstigelse

Forsikringer utgjør for svært mange en stor andel av vår privatøkonomi og er som regel en utgift som vi ikke betaler med glede. Grunnen til det er at vi naturlig nok liker å få noe igjen når man bruker mange tusen kroner, men for de fleste av oss så får vi heldigvis ikke behov for forsikringen. Den dagen ulykken skulle være ute, så er vi likevel utrolig takknemlig for at vi har forsikringen i orden.

Ofte når vi snakker om forsikring, så tenker de fleste på forsikring av hus, innbo, bil, hytte, båt osv osv. mer sjelden tenker vi på personforsikring som faktisk er like viktig - om ikke viktigere!

Det som er litt merkelig er at du er pliktig å ha forsikring på huset, og du får ikke kjøpt en bil uten at forsikringen er på plass. Men forsikring på deg selv, det er ikke noe krav og dermed er det mange som ikke har dette på plass

nettopp fordi det koster mye og man sjelden får bruk for det.

Men, hva skjer den dagen du eller ektefelle/samboer blir alvorlig syk? Enten på grunn av sykdom eller ulykke, eller man i verste fall dør? Hva skjer da?

Ulike typer personforsikring

Det finnes ulike typer personforsikring å velge mellom og det kan være vanskelig å finne ut hva man egentlig har behov for. Hva man velger avhenger også mye av hvilken livssituasjon man befinner seg i. Jeg vil ikke gå inn på de ulike alternativene her, men heller konsentrere meg om noe som er spesielt viktig, nemlig begunstigelse.

Skifte eller uskiftet bo

Når en av partene i forholdet dør, så må man ta stilling til om man skal sitte i skiftet eller uskiftet bo. Dersom man velger å foreta et skifte så betyr det at boet gjøres opp og de ulike partene får utbetalt sin del av arven. Å foreta et skifte gjøres ofte dersom enke/enkemann er unge eller for å si det på en annen måte, dersom det er stor sannsynlighet for at etterlatte blir å gifte seg på nytt. Fordi dersom man velger å sitte i uskiftet bo så må man uansett foreta et skifte den dagen man etablerer seg på nytt.

Dersom man velger å sitte i uskiftet bo, så betyr det at man ikke gjør opp eks. farsarven nå og barna må vente med å få sin del av arven til mor dør.

Begunstigelse

Å begunstige noen betyr at man bestemmer hvem som skal få forsikringssummen dersom man dør. Dersom man velger å ikke begunstige sin partner, så vil forsikringssummen gå inn i boet og arven som skal fordeles vil bli større. Så hvorfor er det da så utrolig viktig man da begunstiger sin partner?

Tenk deg en situasjon der familien består av 2 voksne og 2 barn, som har hus og bil, så dør ektemannen. Hva skjer da? Vi skal gi 2 eksempler, ett der ektemannen har begunstiget sin kone og ett der han ikke har det.

Eksempel 1: Ektemannen har ikke begunstiget sin kone

Enken ønsker å foreta et skifte, altså å gjøre opp boet og utbetale farsarven til sine barn. Det første som skjer er at man tar alt av verdier og legger sammen før man trekker fra alt av gjeld, og siden ektemannen ikke har begunstiget sin kone så går forsikringssummen på kr. 2.500.000,- inn i boet.

Verdi på bolig: kr. 4.000.000,-

Verdi på bil: kr. 150.000,-

Bankinnskudd: kr. 100.000,-

Forsikring: kr. 2.500.000,-

Som verdi: kr. 6. 750.000,-

Minus gjeld: kr. 2.000.000,-

Netto verdi: kr. 4.750.000,-

Halvparten av nettoverdien i boet tilhører enken og skal holdes utenfor, så det som er farsarven og således skal fordeles er kr. 2.375.000,-. Enken skal ha 1/4 av arven dvs. kr. 593.750,- mens resten skal til barna dvs kr. 1.781.250,-.

Det er her mange får problemer, for hvordan skal den etterlatte klare å betale barna kr. 1.781.250? Mest sannsynlig får man ikke lån i banken fordi man nå er eneforsørger for 2 barn, eller man er kanskje pensjonist og har for lav inntekt til å få lån. I dette tilfellet har jo enken i tillegg et lån fra før på kr. 2.000.000,- . Så eneste måten å få betalt ut farsarven til barna er å selge noe.....en svært vanskelig situasjon...

Eksempel 2: Ektemannen har begunstiget sin kone

Vi tar utgangspunkt i samme tall som ovenfor, eneste forskjellen her er at ektemannen har begunstiget sin kone og da holdes forsikringssummen UTENFOR oppgjøret.

Verdi på bolig: kr. 4.000.000,-

Verdi på bil: kr. 150.000,-

Bankinnskudd: kr. 100.000,-

Som verdi: kr. 4.250.000,-

Minus gjeld: kr. 2.000.000,-

Netto verdi: kr. 2.250.000,-

Fortsatt er vi der at halvparten av netto verdien i boet tilhører enken, så det som skal fordeles som farsarv er kr. 1. 125.000,- Så skal altså enken fortsatt ha 1/4 noe som utgjør kr. 281.250,-. Summen som skal fordeles på de to barna er altså kr. 843.750,-. Dette er en helt annen sum og således en helt annen situasjon enn eksemplet ovenfor.

I tillegg skal man huske på at siden ektemannen i dette tilfellet begunstiget sin kone, så har hun nå fått utbetalt forsikringssummen på kr. 2.500.000,- til sin konto. Det betyr at hun har mulighet til å betale ut sine barn, og ennå ha mye igjen. Hun står da fritt til å disponere resterende på den måten hun selv ønsker evt betale ned litt på boliglånet og dermed få en bedre økonomi.

Vanskelig tema

Forsikring er et vanskelig tema på mange måter, men et utrolig viktig et som man bør ta på alvor. Man må tenke over hvordan situasjonen vil bli for gjenlevende part dersom en skulle falle fra, vil vedkommende kunne sitte med huset eller vil det bli vanskelig?

Ta kontakt med din bank og sett opp et møte for å få hjelp til å finne ut hvilken forsikringsordning dere har og om dere bør gjøre noen endringer. Den dagen ulykken er ute så kan det være for sent å endre. Husk også at man ikke nødvendigvis trenger å begunstige sin partner med 100% av forsikringssummen.

Likte du artikkelen? Følg oss gjerne på Facebook


Utvalgt innlegg
Siste innlegg
Arkiv