Profesjonell rådgiver

liQvi - en enkel måte å hjelpe dine kunder

liQvi er et analyseverktøy laget for å kunne gjøre en økonomisk analyse av en privatpersoner eller bedrifters økonomi på en oversiktlig og effektiv måte. Målet er å skape bevissthet rundt forbruk, og gjøre det enklere for kunden å se hvor penger brukes og hvor penger kan spares. 

 

liQvi skal gjøre det enkelt for rådgiver å utføre en analyse, samtidig som rapporten skal være enkel for kunden å forstå. liQvi er derfor laget på en svært brukervennlig måte, og rådgiver trenger minimalt med opplæring for å ta verktøyet i bruk.

 

Bruksområde

Intensjonen med liQvi er å unngå at kunden havner i økonomisk uføre ved å tilføre kunnskap om egen eller bedriftens økonomi på en generell basis. Likevel vil liQvi være svært nyttig i de situasjoner der kunden allerede har pådratt seg økonomiske problemer.

 

For privatpersoner er liQvi også et godt verktøy å benytte i de tilfeller der kunden får redusert inntekt på grunn av eks. arbeidsledighet. Det er derfor lagt inn mulighet for å simulere hvordan den økonomiske situasjonen blir dersom inntekten av ulike grunner går ned. For de som får redusert inntekt, vil en slik analyse kunne virke forebyggende og unngå at kunden til slutt får gjeldsproblemer.

 

Rådgiver velger selv hvor mange måneder han ønsker å ta med i analysen, men max antall er satt til 12.

 

Hvem kan bruke liQvi

liQvi kan benyttes av alle som jobber ut mot private og bedrifter.

 

Tilgang

liQvi er laget som en skybasert løsning. Den enkelte rådgiver får et eget brukernavn og passord, og har kun tilgang til egne analyser. En egen superbruker internt har ansvar for å opprette nye tilganger.

 

Teknologi og sikkerhet

liQvi er programmert i asp.net og lagres i MS SQL database. Serveren hostes på Azureweb og passord er kryptert. Det foretas daglig backup av applikasjon og database.

 

liQvi selges som lisens og er en smart tjeneste å bruke både for deg som jobber med økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning, bankvirksomhet mot privat- og bedriftsmarkedet.

 

Ønsker dere å benytte liQvi i deres virksomhet, så ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale på telefon 92 66 29 04. Eller send oss en melding her.