Produkter

"Kom i gang" for bedrifter

Kom i gang er en startpakke som vi tilbyr alle våre ny kunder. Som bedriftskunde bygger vi opp liQvi slik at dere får et verktøy som er 100% tilpasset bedriften. Ulike bransjer kan ha behov for ulik kategorisering av sine inntekter og utgifter, og dette kan vi tilpasse. Vi tilbyr også å legge inn og analysere bedriftens inntekter og utgifter for de siste 12 månedene (eller siste kalenderår), slik at dere får full oversikt over bedriftens økonomi med en gang. 

SMB

SMB er det vi kaller den vår standardpakke og de aller fleste bedrifter, foreninger og idrettslag vil finne alt det de trenger ved bruk av denne tjenesten. Her er både analyse av forbruk, budsjett og hjelp til periodisering av faste utgifter.

Det som skiller liQvi fra et vanlig regnskapsystem er at du her får splittet alle utgifter ned på detaljnivå. 

Holding

Holding har vi kalt den andre pakken vi kan tilby til våre bedriftskunder. I tillegg til analyse av utgifter, budsjett og periodisering har man også her mulighet til å splitte analysen på ulike konti. Dette gjør denne pakken ideell for holdingselskap. Ved å kunne slå sammen kontiene til de ulike selskapene dine vil du kunne få en unik oversikt over utgiftene totalt sett, noe som igjen kan benyttes til å eks. forhandle bedre avtaler med dine leverandører. 

Holding kan også benyttes dersom du har behov for å splitte opp kjøp gjort på eks. debetkort og kredittkort. 

Rådgiver

Rådgiver Bedrift er en tjeneste som er forbeholdt profesjonelle rådgivere som jobber ut mot bedriftsmarkedet enten som bedriftsrådgiver eller regnskapsfører etc. 

Please reload