Bearbeidelse av filer

Sliter du med å få lastet ned transaksjonene?

Bearbeidelse av filer

kr 600,00Pris
  • Dersom banken du bruker ikke tilbyr kontoutskrifter i csv, excel eller text format, så er det vanskelig å få transaksjonene importert i liQvi. Et typisk eksempel kan være at banken kun tilbyr pdf-format eller at de ikke tilbyr nedlastning i det hele tatt. I de tilfellene kreves det ekstra jobb for å få gjort om informasjonen om til lesbart format, denne jobben kan vi gjøre for deg. Timesprisen er kr. 600,- men vi fakturerer pr. påbegynte kvarter slik at du ikke betaler mer enn du må. Hvor lang tid vi bruker avhenger av antall filer og hvilket format de har, og vi gir deg et tilbud før vi starter.